Баталгаат хугацаа

Layson нь хүний ​​хохирол, давагдашгүй хүчин зүйлийн хүчин зүйлээс бусад тохиолдолд таны худалдан авсан өдрөөс эхлэн бүтээгдэхүүний чанарын баталгааг 1 (нэг) жилээр хангаж өгдөг. Илүү сайн засвар үйлчилгээ хийхийн тулд тоглогчид ердийн нөхцөлд (өдөр бүр 16 цагаас илүүгүй) ашиглаж байгаа эсэхийг шалгаарай.