Буцаалт ба солилцооны бодлого

Баталгаат хугацаанд Лайсон биднийг баталгаажуулсны дараа тоног төхөөрөмжийн асуудлаас болж шинэ солих хэрэгслийг үнэгүй илгээж, солих хүргэлтийн ачилтын төлбөрийг хариуцах тул худалдан авагч эвдрэлийг манай үйлдвэрт буцааж илгээхэд л хамтран ажиллах хэрэгтэй.

Асуудлын зар сурталчилгааны машины хувьд үйлдвэрт буцааж засаж залруулна. Ийм нөхөн төлбөрөөс үүсэх зардлыг Лейсон хариуцах бөгөөд үүнд шинэ сэлбэг хэрэгсэл, биднээс Худалдан авагч руу бүтээгдэхүүн, эд ангиудыг ачуулах зардал орно.

Баталгаат хугацааны машинаас гадна Лэйсон засвар үйлчилгээ, техникийн туслалцаа үзүүлэх болно (Тоног төхөөрөмж болон бусад төлбөрийг Лэйсон хариуцахгүй)