Түүх

2021

Ажиллаад бай

2018-2020 он

Жилийн лац нь сая саяд хүрдэг

2017 оны 12-р сар

Шинэ үйлдвэрээ нүүлгэж байна

2015 оны 9-р сар

Сарын үйлдвэрлэл 300 багцад хүрдэг

2013 оны 11-р сар

Угаалгын газар барих

10-р сар

Лейсон оффисоо эхлүүлж байна